Badanie wad postawy dzieci

             Wady postawy stają się obecnie jedną z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych. Współcześnie dzieci coraz więcej czasu spędzają siedząc przed telewizorem i komputerem, wiele czasu spędzają w szkole. Niedostatek ruchu oraz czynniki psychiczne (trema, lęk, przygnębienie), wady wzroku i słuchu powodują, że dzieci nie zawsze rosną i rozwijają się prawidłowo.
 

Początki powstawania wad postawy często są trudne do zauważenia. Jest to przeważnie proces długi, ujawniający się w miarę rozwoju dziecka. Początkowo nie daje żadnych niepokojących objawów. W momencie kiedy pojawiają się dolegliwości (m. in. bóle, mniejsza sprawność fizyczna, gorsze funkcjonowanie układu oddechowego i krążenia) zmiany bywają już dość mocno utrwalone i wymagają długotrwałego i systematycznego leczenia
Firma Recovita przy współpracy z Vita Katowice przeprowadza badania kontrolne których celem jest uchwycenie wad postawy we wczesnym stadium rozwoju dziecka. Badania te są prowadzone w przedszkolach oraz szkołach podstawowych na terenie Górnego Śląska.

 

 

 
 

 

ul. Trzyniecka 5
Chorzów

502 636 481

Napisz do nas!