• -
  • -
  • -
  • ku zdrowiu

Oferta

Osteopatia


Osteopatia jest dziedziną diagnozowania i leczenia o ponad stuletniej tradycji.
 
Głównymi zasadami jakimi kieruje się osteopatia, jest uznanie ludzkiego organizmu jako integralnej całości, pomiędzy ciałem, psychiką i umysłem, zarówno w stanie określonym jako zdrowie jak i w stanie choroby. Badanie osteopatyczne ma na celu odnalezienie pierwotnej dysfunkcji organizmu, która często jest odległa w czasie i pozornie wydaje się nie mieć bezpośredniego wpływu na bieżące dolegliwości. Mogą być to konsekwencje wcześniej przebytych urazów (w tym także okołoporodowych), operacji, chorób infekcyjnych, ale też nieprawidłowej higieny życia i pracy czy stresu. Zgodnie z tymi założeniami diagnostyka osteopatyczna, jak i leczenie, nie skupia się tylko na jednym segmencie ciała czy tylko i wyłącznie na symptomach chorobowych. 


Powrót »