• -
  • -
  • -
  • ku zdrowiu

Oferta

Rehabilitacja dzieci


  • Badanie i terapia wad postawy
W terapii wad postawy głównie wykorzystujemy metodę FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz) opierającą się na dokładnym badaniu postawy, uświadomieniu pacjenta jego dysfunkcji (co wspomaga jego zaangażowanie w terapię i co za tym idzie efekt terapii), przygotowaniu do korekcji (balans mięśniowo-powięziowy, trening sensomotoryczny) oraz trójpłaszczyznowej korekcji w specyficznych otwartych i zamkniętych łańcuchach biokinematycznych.
 
 
  • Terapia wg koncepcji NDT Bobath
To metoda neurorozwojowej terapii najczęściej stosowanej w przypadku niemowląt i dzieci wykorzystującej hamowanie przetrwałych i torowanie prawidłowych wzorców motorycznych i postawy. Stosujemy gdy: zaistnieje potrzeba nauki prawidłowej pielęgnacji niemowlaka, będzie potrzebna ocena funkcji motorycznych według oceny neurorozwojowej dziecka, monitorowanie jego prawidłowego rozwoju, terapia w przypadku nieprawidłowej dystrybucji napięcia mięśniowego, a także wspomaganie rozwoju gdy niemowlę jest wcześniakiem lub wystąpiły jakiekolwiek problemy okołoporodowe, lub gdy niemowlę podczas karmienia ma problemy z pozycją, ssaniem i połykaniem lub jeśli u dziecka zdiagnozowano MPD, wady genetyczne, choroby nerwowo-mięśniowe.
 
  • Terapia Integracji Sensorycznej
To metoda terapii wykorzystywana w przypadku zaburzeń przetwarzania sensorycznego, tzn.: jeśli dziecko zachowuje się atypowo dla danej grupy wiekowej, jego rozwój przebiega nieharmonijnie i widoczna jest awersyjna reakcja na bodźce, ma problemy ze skupieniem uwagi lub jest nadpobudliwe psycho-ruchową, unika kontaktu z bliskimi i rówieśnikami lub kontakt zbyt intensywny, nie toleruje określonych struktur, cechuje je agresja lub wycofanie, nie umie się samo wyciszyć lub jest ciągle w ruchu, nie czuje zagrożenia lub jest zbyt lękliwe, nie przejawia kreatywnej zabawy, ma problemy z jakością napięcia mięśniowego, obniżoną koordynację ruchową, problemy z zapamiętywaniem, pisaniem lub gdy ma obniżony poziom własnej wartości. Wykonujemy pełną diagnozę SI na podstawie standaryzowanych Południowokalifonijskich Testów Integracji Sensorycznej oraz wielu kwestionariuszy i obserwacji klinicznej adekwatnej do wieku dziecka.
 
  • Wspomaganie rozwoju ruchowego i gimnastyka korekcyjna

Terapia i ćwiczenia ukierunkowane na dzieci zdrowe lub mające niewielkie problemy nieprawidłową dystrybucją napięcia mięśniowego oraz z jakimikolwiek zdolnościami motorycznymi. Polega na utrzymaniu balansu mięśniowo-powięziowego, odpowiedniego zakresu ruchomości w stawach poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe, trening postawy i prawidłowych nawyków ruchowych. Powrót »